« Vergoedingen 2018

Gepubliceerd op 21-11-2017

Beste cliënten,

De Top 4 van de verzekeraars, die mijn natuurgeneeskundige behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed in het komend jaar, staat hier onder vermeld.
Heb u nog vragen, bel, mail of app naar mij en ik kan u wellicht enige duidelijkheid bieden.
Groet,
Natuurgeneeskundig therapeut Cas Bollen

BATC Top 4 premies aanvullende verzekering 2017

Verzekeraar Aanvullende verzekering Premie per maand Max. vergoeding per jaar Max. vergoeding per consult
FBTO   €15,75 €500,- €35,-
CZ Plus €17,05 €350,- €40,-
Zilveren Kruis ** €19,75 €450,- €40,-
De Friesland Extra €23,25 €400,- €40,-

 

Collectiviteitskorting niet meegerekend!

De overige verzekeraars vergoeden de consulten in meer of minder mate wel maar vele vallen uit de Top 4 daar ze het CAM veld in onze ogen te veel beperkingen opleggen dan wel dat ze de vergoedingen veel hebben uitgekleed.

Disclaimer: Wij kunnen geen enkele garantie geven inzake de juistheid of het bijgewerkt zijn van de informatie hierboven omdat wij afhankelijk zijn van externe informatiebronnen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.

1511269475f73ec991cd1ad0a66e46d4d8e7605983.jpg
151126944030952a9cd2d5e69fab00eed646400623.jpg